RINKIMAI 2016: AR YRA PASIRINKIMAS, AR ĮMANOMI POKYČIAI..?

Jei mus valdo nemaža dalis buvusių partorgų, buvusių uolių komjaunuolių ir komunistų, buvusių partinės mokyklos dėstytojų ir net Burokevičiaus bendražygių, vadinasi, mūsų valstybėje kažkas ne taip, kažkas negerai. Vadinasi Sąjūdis neatliko savo vaidmens iki galo.

 

Nepamenu kieno citata, bet labai taikli „galima kažkurį laiką apgaudinėti tautos dalį, galima kažkurį laiką apgaudinėti visą tautą, bet neįmanoma PASTOVIAI apgaudinėti visos tautos – galiausiai ji suabejos apgaule“. Dar vienas posakis, irgi nepamenu autoriaus, bet taiklus „balsavimas tai – teisė kvailioti ir naikinti save“.

 

Galima drąsiai konstatuoti, kad dabartinis partokratinis režimas, kuris Lietuvą valdo jau virš 25 metų pasirinko stagnaciją, valstybės skurdinimą ir naikinimą. Nors kai kas aiškina, kad pasiektas „stabilumas“, bet statistika kalba, kad skurstančiųjų skaičius didėja, paliekančių Lietuvą skaičius nemažėja ypač jaunimo tarpe. Ir visi tie priešrinkiminiai sisteminių partijų pažadai, stabilizuoti situaciją, mažinti skurdą, pažaboti korupciją, gerinti darbo sąlygas, stabdyti migraciją yra verti mažiau, nei tualetinis popierius. Visus tuos 25 su viršum metų niekas sisteminėms partijoms netrukdė dabartinius savo pažadus ir kitus ryžto efektus įgyvendinti. Jei jie nesugebėjo iki šiol nieko pažangaus įgyvendinti, vadinasi, ir neįgyvendins, nes dabartinėmis sąlygomis ir esamoje situacijoje, Lietuvoje jokios pozityvios reformos iš vidaus neįmanomos visiškai.

 

Ir tam yra dvi gana akivaizdžios priežastys. Pirmoji: didžiosios dalies dabartinio mūsų politinio elito intelektualinis potencialas yra per daug žemas, ir visiškai niekinės yra jų moralinės ir profesinės savybės. Kitaip tariant, jokia rimta verslo bendrovė, joks rimtas kapitalistas tokių asmenų jokiu būdu nepaimtų dirbti į rimtas vadovaujančias pareigas. Nes nei versle, nei valstybės valdyme esami politiniai populistai negali nieko: nei pažaboti korupcijos, nei sukurti darbo vietų, nei pagerinti darbo sąlygų, nei sumažinti korupcijos, ar emigracijos net teoriškai. Esamas politinis elitas tai puikiai suvokia, todėl jis ir bando visais būdais išsaugoti savo esamą padėtį, juodinant nors kiek kitaip mąstančius, įvairiais būdais įrodinėjant, kad tik jie būdami visiški politiniai impotentai kažką gali ir niekas – išskyrus juos, nes jie yra dievo patepti, kad tik jie yra progresyviai mąstanti Lietuvos visuomenės dalis, o visi kiti yra „runkeliai“, „patvoriniai“, „vatnikai“. Bet šitų sovietinio mentaliteto politinių despotų gabumai ir per 25 m. nuveikti darbai matomi net aklam.

 

Antra priežastis išeina iš pirmos. Bet kokios sisteminės reformos iš vidaus, sistemos viduje yra visiškai neįmanomos iš principo. Rimtas reformas galima iniciuoti tik spaudžiant išorės jėgoms, pvz. ES parlamentui, arba jas inicijuoti gali naujos politinės jėgos, nepriklausančios esamai politinei sistemai. Tačiau dabar nei viena sąlyga neveikia. O visi tie politiniai skandalai, skandaliukai ir vietinės reikšmės politinės kovos yra tik stipresnių politinių despotų kova su ateinančiais, šiandien dar atrodančiais silpniau. Dabartinėmis sąlygomis nėra jokių galimybių naujai performatuoti esamą sistemą, o tai reiškia, kad korupcijos mastai tik didės – ypač politinės korupcijos, skurdas augs, o tautiečiai ir toliau iš šios svajonių šalies neš kudašių, ypač jaunimas.

 

Galima drąsiai konstatuoti, kad po šių rinkimų jokie rimti pokyčiai, kaip išorės politikoje, taip ir vidaus politikoje nenusimato. Nors tam tikri imitaciniai procesai gali atsirasti, bet tai bus tik imitacija. Po rinkimų tradiciškai, didžiąją daugumą kaip visada sudarys tos pačios sisteminės partijos. Antivalstybinė politika, žudanti valstybę ir naikinanti valstybingumą bus tęsiama, čia neturiu net menkiausių iliuzijų. Kad ir menkiausios reformos galinčios bent dalinai stabilizuoti esamą blogėjančią situaciją tikrai nenusimato.

 

Beje, pati stabiliausia būsena yra negyva būsena, tad, kai politikai sako apie stabilumą, reikia suprasti, ką tikrovėje jie turi omenyje.

 

Dabartinės sisteminės partijos nesiims jokių reformų, nes jos iš principo nesugeba nieko reformuoti, jos pačios bijo bent kokių galimų pozityvių reformų. Stagnacija yra sisteminių partijų matricos pagrindas.

 

Kodėl neįmanomi pokyčiai ir reformos..?

Nes esama nusistovėjusi sistema yra kaip buvusios Sovietų sąjungos projekto savotiškas tęstinumas su nežymiais pokyčiais, kuris esamam politiniam elitui yra kaip šėrykla jiems asmeniškai, jų draugams, juos šeriantiems verslo partneriams, šeimos nariams ir t.t.. Esamas režimas visomis išgalėmis darys ir daro viską, kad esama sistema išliktų tokiame pat stovyje, kokiame yra dabar, ir kol kas šiam režimui neblogai sekasi, nes dalis rinkėjų biomasės šį režimą dievina ir šlovina kaip sovietiniais laikais, tikėdami jų žadamu šviesiu rytojumi... Kita tautos dalis jau prarado bet kokias viltis ir nuo tokios svajonių šalies bėga kaip nuo maro. Dar yra trečia grupė, kuri dėl amžiaus, sveikatos ir finansinių galimybių jau nelabai gali ir turi kur bėgti, ši grupė tapo visiškai apolitiška, prarado bet kokią viltį. Šios grupės gretos su kiekvienais rinkimais didėja, nes jie paprasčiausiai ignoruoja rinkimus, šie piliečiai rinkimuose nedalyvauja nematydami jokios prasmės, neturėdami iš ko pasirinkti, kai jų vertinimu esami kandidatai sukelia tik šleikštulį. Žmonės vietoj gatvės protestų dažniau pasirenka neveikimą, nes pasirinkimai yra vienodai blogi. Todėl debatai, rinkimai, kaip taisyklė, ignoruojami ir tai yra natūralus procesas pastebimas ne tik Lietuvoje.

 

Galima drąsiai teigti, kad mūsų dabartinis politinis valdantysis elitas yra parazituojanti klasė, kuri nieko nekuria, nes nesugeba. Ji turi tai, kas liko nuo sovietų. Pokyčiai įvyko tik tuo, kad sovietinį palikimą pavertė privačia nuosavybe, bet kaip matome, ir jo nesugeba tinkamai suvaldyti. Mūsų elitas nesugeba nieko stiprinti, gerinti, tobulinti, o būtent tai yra kapitalizmo pagrindas

 

Šalia skurdas ir prabangaKita mūsų didžiausia problema yra pačios visuomenės požiūris į politinį elitą ir į save patį. Šiai dienai yra susiformavusios dvi Lietuvos – viena didžioji Lietuva vos išgyvena, o kas jau nesugeba, tas emigruoja. O antra mažumos taip vadinama elitinė Lietuva gyvena išskirtinai pirmųjų - skurstančiųjų sąskaita. Kol kas jie sugyvena vienoje teritorijoje. Antra prabangi elitinė Lietuvos mažuma mano, kad taip bus amžinai. Nes gyvenama pagal cinišką Romos imperijos patarlę „Quod licet Jovi, non licet bovi – kas galima Jupiteriui, to negalima jaučiui“. Kaip galima nugalėti korupciją, kai apie 80% tautiečių mano, kad išrinktai valdžiai galima viskas, nes ji nebaudžiama. Civilizuotame vakarų pasaulyje, jei valdžia po „auksinių šaukštų“ ir „auksinių kabelių“ istorijų neatsistatydintų, juos tauta atstatydintų šakių pagalba ir jie tai puikiai suvokia, todėl nelaukia, kol taps pakaruokliais, menkiausias skandalas ir atsistatydina patys. O pas mus tautai nors ant galvos išsituštink, jokios reakcijos. Būtent tuo mes ir skiriamės nuo civilizuoto vakarų pasaulio.

 

Kokios pažangos galima tikėtis valstybėje gyvenančioje viduramžiuose? Ar galima pažanga valstybėje, kurioje biurokratinis, politinis "planktonas", neturėdamas savo jokio kapitalo, maitinasi ir sukaupia milžiniškus kapitalus užimdami atitinkamus postus valstybės valdyme? Mūsų politikai didžiąja dalimi tarnauja ne tautai, o sau, savo asmeninės piniginės storiui. Yra tokia parazitų rūšis vadinama skėriais, kurie suryja viską, ir persikelia ten, kur dar galima kažką atrasti, po savęs palikdami dykumą. Kiekvienas toks politinis skėrys bando maksimaliai efektyviai išnaudoti tautos apiplėšimui jam skirtą laiką nuo kadencijos iki kadencijos.

 

Dabartinė sistema remiasi Konstitucijos „pergudravimu“ pažeidžiant jos taikymą, vertingiausi žmonės yra tie, kurie fiksuoja Konstitucijos pažeidimus, o svarbiausiu politiniu reikalavimu tampa reikalavimas suteikti eiliniam piliečiui teisę apskųsti Konstitucijos pažeidimus. Tačiau net praėjus 26 metams po Nepriklausomybės atstatymo, eiliniai piliečiai vis dar yra laikomi nesubrendusiais tokiai dovanai.


Prof. Vytautas Radžvilas. Seimo rinkimai parodė, kad 25 metus egzistavusi sistema priėjo liepto galą


1. Lietuvos įvykių ir politinių procesų subjektyvus atpasakojimai

Komentarai

Visiškai teisus ir teisingas situacijos įvardijimas. 

O kun daryti?

Skutam ūsus, sako pagyringi žemaičiai. 

Durne tu: juk ūsų mudu neturme..

Aš ir pats tai žinau.Bet aš sakau: skutam ūsus zuikiui?

Tai kad nepavysma....

Nepavysma, bet sušilsma ir ...išsipagiriosma.


Tai kam ir kada na ir kas bent pradės skusti bent kažkokius ūsus?????

Viskas teisingai įvardinta... bet dauguma tyli ir tylės, bijo pripažinti, kad karalius nuogas ir kai pats rašai, biomasė balsuos už tokius pat sovietinio mentaliteto sisteminius, kurie jiems paskutines kelnaites numauna.

Ir nėra ką papildyti, viska labai teisingai sudėliota. Verslas, taip vadinami kapitalistai už ramybe sponsorioja partijas, jų lydesnius ir jų verslą, o anie seime atstovauja a‘lia tautos, bet realiai kapitalo interesus. Nepakartojamo reformatoriaus ir nenuilstančio kovotojo su korupcija E. Masiulio istorija tam puikus pvz....Taip ir gyvenam.

Labai teisingai autorius pastebėjo, kad tikra beprotybė, balsuoti už tuos pačius ir tikėtis kitokio rezultato, o argumentus neblogai išdėstė savo straipsnyje, pagarba autoriui.

Vadinasi Sąjūdis neatliko savo vaidmens iki galo.


Atliko. CŽV agentūra pralinod į valdžia ir suoreintavo pasimetusią Lietuvą į vakarų įtakos sferą. Tai kad vakarai ir jų statytiniai, visokie tatos ir anūkėliai, baigia išdrožti Lietuvą per visas skyles, nedera viešinti, nes iškart tapsi koloradu ir putino agentu.

Teisingai autorius parašė: ar gali būti pokyčiai Lietuvoje, kai primintas KGB‘istų apsaugos įstatymas..?

Ar gali būti pokyčiai, kai debatai organizuojami susitarimo principu..? Ar gali būti pokyčiai, kai paslėptai raginama nebalsuoti, nedalyvauti rinkimuose, o tai naudinga tik sisteminėms partijoms, nes kuo mažiau ateis žmonių tuo daugiau balsų procentaliai gauna esantys valdžioje sisteminės partijos.

 

Nekreipkite dėmesio, kad TV ir spaudoje dominuoja tik sisteminės partijos, ignoruokite jas.

 

Eikit ir balsuoti! Kartu pakvieskite gimines, draugus, pažįstamus. Negi Jums neatsibodo idiotiškas, KGB‘istinis Lietuvos valdymas, kuris Lietuvą valdo jau 26 metus. Blogiau tikrai nebus. Kitaip sisteminiai tautos naikintojų rėmėjai, draugai ir giminės uoliai išrinks tuos pačius.

Negi mes norime, kad pas mus pasikartotu Rusijos rinkiminis scenarijus..?

Yra dar  išeitis, galime nieko nedaryti, arba tiesiog būti drąsuoliais virtualios erdvės komentaruose, juk niekas nenorime rizikuoti, niekas nenorime prarasti komforto zoną, kad ir skurdžią, bet vizgi komforto zoną. O komentarai, tai platforma, kur yra minimumas rizikos prarasti komforto zoną ir maksimumas tuščių emocijų ir daugiau nieko. Mes pasijuntama didvyriais, labai reikšmingais, kai ištrina mūsų komentarą, ar užblokuoja profilį, nes a‘lia esam „rakštis valdžios subinei'“ (nors ir nereikšminga), juk gyvenimas persikėlė į virtualią erdvę. Bet fiziškai išeiti į realius protestus realioje vietoje jau negalime, tingumas ir baimė ir visiškas paxuiz... tad ko stebėtis, kad rinkimuose sudalyvaus 60-50, o gal net tik 40% rinkėjų. Ko tada stebėtis kad valdžioje išliks tie patys. Bet užtat virtualioje erdvėje pagyrų, patyčiu, purvo, nepasitenkinimo bus su kaupų. Tad visą tą Tado Blindos drąsumą mes sugeba reikšti tik bereikšmėje virtualioje erdvėje. Panašiai pasireiškia ir kiškių drąsumas, bet kai reikia, jis į krūmus dėl savo šventos ramybės ir tai nėra baimė, kiškiams tai savisauga. O kiškiu krūmai mums yra virtuali erdvė :-)
Nieko asmeniško, tik pamąstymai... 

Tai kad net Stasys Jakeliūnas pripažino, kad V. Putinas pavėlavo – Lietuva jau okupuota :-)

KUR MŪSŲ PILIETINĖ RAUDONŲ TUŠINUKŲ IR MARKERIŲ NEPAKLSUNUMO VISUOMENINĖ PILIETINĖ RINKIMINĖ NEPAKLUSNUMO KOMPANIJA, VYKSIANTI SEKMADIENI PER PASKUTINI TURA, SU RAUDONAI PAŽYMI PAGEIDAUJAMĄ KANDIDATĄ KURIO NĖRA SARAŠE, NUKREIPTA PRIEŠ ANTIDEMOKRATINIUS RINKIMUS, GRAZINANT RINKIMAMAS TEISĖTA, TIKRA TIESIOGINES DEMOKRATIJOS PRASME, VISI SU ARBATOMS IR SUMUSTINIAIS RINKIMES PRIE OFICIALIU BALSAVIMO APYLINKIU. DALINKITĖS RAUDONAIS TUŠINUKAIS I PLAMASTERIAIS IR DRASAIAI DALINKITES SAVO DEMOKRATINE TEISE, TURETI IR SAVO NUOMONE, TEISE I DEMOKRATINIUS RINKIMUS

Rašyti komentarą