Asmeninė informacija

Šiame tinklapyje aš publikuoju įvairias gyvenimo pastabas, nuomones, straipsnius, kurie dažnai yra politinio pobūdžio.

Mano pagrindinė profesija neturi nieko bendro nei su politika, nei su žurnalistika, esu statistinis Lietuvos respublikos pilietis.

Įvairiais klausimais man galima rašyti į elektroninį paštą: armaitis.rimas@gmail.com

Aš facebook‘e.
Lietuvos Respublikos Konstitucija
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.