Karas Sirijoje: kuo iš esmės tarpusavyje skiriasi džichadistai?

Visų pirma, turime pripažinti, jog „Irako ir Levanto Islamo valstybė” yra islamo radikalų sukurtas darinys Artimuosiuose Rytuose.

 

„Islamo valstybė“ apie savo strateginius tikslus oficialiai buvo paskelbusi, berods, 2013 metais, kai pasikeitė pavadinimą iš „Irako Islamo valstybės“ į „Irako ir Levanto Islamo valstybę“. Šios teroristinės grupuotės pagrindinis tikslas – griežtos Irako sunitų valstybės sukūrimas istorinėse Irako ir Levanto teritorijose. Remiantis jų ideologija, vadovauti minėtai valstybei turi irakiečiai. Manau, apie 80% paskelbtų tikslų radikalieji islamistai jau įvykdė. „Irako Islamo valstybės“ vadovybė susideda praktiškai vien iš irakiečių, o tiksliau iš buvusios Sadamo Huseino armijos karių – basistų (pats žodis “baas”, arba “al-baas” reiškia „atgimimas“ arba „prisikėlimas“). Ši partija propaguoja nacionalsocializmą. Bet aš manau, tai paprastas NACIZMAS (Trečiasis Islamo Reichas su arabišku – islamišku atspalviu). Basistų ideologinį vadovavimą vykdo atskiros, po jų kontroliuojamą teritoriją išbarstytos vachabitų grupuotės, dėl kai kurių principinių-ideologinių dalykų atsiskyrusios nuo teroristinės grupuotės Al-Qaida.

 

Al-Qaida‘os strateginis tikslas – sukurti pasaulinį kalifatą. Pasaulinis kalifatas bus tada, kai Žemės planetoje susivienys visi musulmonai, kuriems vadovaus Kalifas.


Iš tikrųjų „Islamo valstybei“ vienu momentu pasaulinio kalifato sukūrimo idėja buvo tik kaip priemonė pasiekti savo pirminį tikslą – kalifato valstybės sukūrimą Irako ir Levanto teritorijose. „Islamo valstybė“, susidūrusi su konkurencija dėl žmoniškųjų išteklių, buvo priversta pilnai pritarti Al-Qaida‘os pasaulinio kalifato idėjai. Ir tik tada ISIS teroristams pavyko pritraukti į savo gretas džihadistų srautus iš viso pasaulio.


Šiuo metu „Islamo valstybės“ teroristai bando sukurti buferines zonas už savo kontroliuojamos teritorijos ribų, tokiu būdu siekdami užsitikrinti saugumą. Betgi tai visai kas kita, o ne pasaulinio kalifato sukūrimas. Iš tikrųjų basistai nenori rizikuoti jau beveik sukurta „Islamo valstybe” dėl Al-Qaida‘os skelbiamos gan abejotinos pasaulinio kalifato sukūrimo idėjos. Basistų pagrindinis tikslas šiame etape – išsaugoti užgrobtas Sirijos ir Irako teritorijas, kuriose gyvena, didžiąja dalimi, sunitai.
„Islamo frontas“, kuri remia Vakarų šalys ir JAV, laikomas Sirijos „nuosaikiais sukilėliais“. Iš tikrųjų tai Bašaro al-Asado opozicija, siekianti savo tikslų. Pagrindinis jų tikslas – valstybės sukūrimas Sirijos teritorijoje, kuriai vadovautų sirai.

„Islamo fronto“ pagrindą sudaro kelios teroristinės pakraipos grupuotės, kurių ideologijos yra skirtingos. Maždaug du trečdalius „Islamo fronto“ grupuočių laikosi „Brolių-musulmonų“ ideologijos. „Broliai-musulmonai“ – ortodoksinis salafitų judėjimas, veikiantis Sirijos oficialios valdžios opozicijoje, berods, nuo 1970 metų. Visa tą laiką jie įvairiais būdais bandė perimti valdžią Sirijoje.

 

Galima sakyti, „Islamo fronto” bėda yra tame, kad jiems nepriimtini basistai su savo ideologija, kuri sudaro „Islamo valstybės“ pagrindą.

 

Beje, kalbant apie „Islamo fronto“ sudėtį, jų pajėgose yra salafitų ir naujos pakraipos vachabitų, „Farouk brigados” bei vadinamosios „Laisvosios Sirijos armijos“ likučiai. Kitaip sakant, „Islamo frontas“ – išties makabriškas, radikaliomis islamistų ideologijomis grindžiamas kovinis mišinys. „Islamo fronto“ vadovybės pagrindą sudaro aktyvistai iš „Laisvosios Sirijos armijos“. Dėl „Islamo fronto“ makabriškumo medijose dažni atvejai, kai juos vadina skirtingai, pagal tai, kas įeina į šios grupuotės sudėtį. Atskirais atvejais tuo netgi manipuliuojama. Bet kuriuo atveju, „Islamo frontas“ glaudžiai bendradarbiauja ir savo veiksmus koordinuoja su „Al-Nusra frontas“.
„Jabhat al-Nusra“ yra Al-Qaida‘os atšaka Sirijoje, remiasi Al-Qaida‘os ideologija ir yra laikomas sėkmingiausia tarp visų sukilėlių grupuočių Sirijoje. „Jabhat al-Nusra frontas“ Jungtinių Tautų Organizacijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Australijos, Turkijos – pripažintas teroristine organizacija.

 

2014 metais JAV aviacija atakavo Sirijoje būtent „Jabhat al-Nusra fronto“ pajėgas, nors medijose tai buvo pateikia, kaip ataka prieš „Islamo valstybės“ pajėgas. „Al-Nusra fronto“ sudėtyje kovoja sirai, Saudo Arabijos piliečiai, o taip pat irakiečiai, pakistaniečiai, libaniečiai, turkmėnai, yra netgi prancūzų, Jungtinės Karalystės bei kitų Vakarų valstybių piliečių. „Jabhat al-Nusra frontas“ neslepia savo ketinimų, jog po karo Sirijoje baigties sekantis jų atakos objektas bus Izraelis!..

 

Kaip jau minėjau, „Islamo fronto“ pagrindą sudaro „Broliai-musulmonai“, o „Islamo valstybės“ – basistai. Kadangi čia pasireiškia dvi skirtingos ideologijos, jie negali rasti bendros kalbos ir šiuo metu yra nesutaikomi priešininkai. Būtent tame slypi karo Sirijoje paradoksas: visi, kovojantys prieš „Islamo frontą“, norom ar nenorom, tampa „Islamo valstybės“ sąjungininkais. Ir atvirkščiai, kovojantys prieš „Islamo valstybę“, norom ar nenorom, tampa „Islamo fronto“ sąjungininkais. Būtent dėl šių priežasčių šiuo metu „Islamo valstybės“ pajėgos praktiškai nesivelia į rimtą kovą prieš Bašaro al-Asado vadovaujamą Sirijos armiją, išskyrus Palmyro ir Deir-ez-Zora provincijas. Savo ruožtu, „Islamo fronto“ pajėgos vengia susidūrimų su kurdais.

 

Šioje vietoje norėčiau pabrėžti, jog „Islamo valstybei“ Bašaras al-Asadas yra priešas Nr.2. Lygiai taip „Islamo frontui“ kurdai yra priešas Nr. 2. Žodžiu, net ir Sirijos kare yra prioritetai!..

3. Karas, Daech ir emigrantai: subjektyvi nuomonė

Komentarai

Rašyti komentarą